KLUBY MYŚLIWSKIE

Przedstawiamy zaprzyjaźnione z Zewem Natury kluby myśliwskie.

 

 

Organizacja powstała 1 lipca 1990 roku. Dzierżawi 2 obwody łowieckie w pół. Wisconsin i posiada jeden własny w stanie Michigan. Otwarte zebrania Zarządu: pierwsza środa miesiąca, godz. 7.30 pm w budynku ZKP – 5835 W. Diversey, Chicago. Istnieje możliwość wpisu w nasze szeregi.

ZARZĄD: Edmund Król, Waldemar Majcher, Roman Hajduk, oraz Marcin Kulczyk i Vladimir Skala.

5835 W. Diversey Ave., Chicago, Il. 60639
Kontakt: 773-934 5080 – Edmund lub 773 622 0006 – Roman
Strona internetowa: www.klubknieja.com

 
Kontakt: 312.622.2394
E-mail: wasowicz48@att.net
Strona internetowa: kolohubertus.com

Klub “Hubertus” powstał na południu Chicago w 1992 z inicjatywy Wacława Ustupskiego i Krzysztofa Wąsowicza. Obecnie zrzesza nieco ponad dwadzieścia osób. Prezesem klubu jest Wacław Ustupski, a wice-prezesem Krzysztof Wąsowicz. Obydwaj są właścicielami farmy w Indianie którą udostępniają dla potrzeb klubu i nie tylko. Na farmie zbudowana jest strzelnica na której można sobie przestrzelać broń. Tam również klub organizuje zawody z broni sportowej oraz z łuku.

Dwaj łowczy, Jan Solus i Józef Cekus poprzez swoją aktywność i pracę na rzecz klubu pozyskali i zagospodarowali kilka terenów w Illinois i Wisconsin gdzie mogą polować wszyscy członkowie klubu. Oprócz czterech wyżej wymienionych osób, w skład zarządu klubu wchodzi sekretarz Krzysztof Studnicki i skarbnik Franciszek Leśnicki.

 
Adres: P.O.Box 807, Oak Lawn, IL 60454
Strona internetowa: www.klubostoja.com
E-mail: klubostoja@comcast.net
Kontakt: 708-297-1806

O tym, że łowiectwo polskie i amerykańskie różni się bardzo wie chyba każdy. Te podstawowe różnice wynikają z uwarunkowań prawnych, struktury własności terenów jak też kultury i tradycji tego kraju stanowiącego przecież mozaikę różnych narodowości. W tej różnobarwnej mozaice nie brak też myśliwych z pod znaku białego orła, za patrona mających św. Huberta i wychowanych w polskiej kulturze i tradycji. Wielu z nich bez zastrzeżeń zaakceptowało amerykański model łowiectwa, zostali członkami amerykańskich klubów łowieckich. Wielu realizuje swoją pasje indywidualnie lub w wąskim gronie przyjaciół. To na pewno jest łatwiejsze. Ale są i tacy, którzy próbują nawiązywać do wyniesionych z kraju ojczystego tradycji i zakładają własne kluby.

W aglomeracji chicagowskiej działa ich kilka, niektóre nawet od kilkudziesięciu już lat, a najmłodszy z nich – Klub “OSTOJA” powstał niespełna kilka lat temu. Do jego powstania doszło z inicjatywy kol. Mirosława Pieronka który pełni w nim obecnie funkcję prezesa. Pielęgnowanie i krzewienie polskiej historii, tradycji i kultury łowieckiej to zadanie fundamentalne dla klubu, który z założenia a nie tylko z nazwy ma być ostoją tych wartości na emigracji.

Istotnym aspektem działalności klubu Ostoja jest współpraca z innymi organizacjami polonijnymi przede wszystkim z klubami łowieckimi ale nie tylko. Doskonałą ku temu okazją są imprezy typu zawody strzeleckie, pikniki, bale. Coraz ich więcej w kalendarzu a niektóre jak np. urodzinowy bal klubu czy zawody strzeleckie o puchar Łowczego, Prezesa czy Międzyklubowe zawody strzeleckie o Puchar Konsula Generalnego w Chicago mają już w nim swoje stałe miejsce. Poziom przygotowania imprez, dbałość o wyeksponowanie polskich akcentów, miła przyjacielska atmosfera powoduje, że zainteresowanie naszymi imprezami wzrasta. Dowodem tego jest coraz liczniejszy w nich udział naszych członków i gości.

Współpracujemy także ze Związkiem Klubów Polskich a przedmiotem tej współpracy jest m.in. udział w celebrowaniu polskich świąt narodowych jak: Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości a nawet udział w budowie Pomnika Katyńskiego.

Tak w skrócie wygląda nasza działalność na dzień dzisiejszy, ale poprzestawać na tym nie mamy zamiaru. Cały czas się rozwijamy, zwiększamy swoją liczebność, sukcesywnie wzrasta też liczba członków PZŁ w naszych szeregach a to za sprawą ścisłej współpracy naszego klubu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie. Pod wodzą Mirosława Pieronka – prezesa, klub planuje szereg przedsięwzięć na przyszłość. Wierni zasadom i ufni w pomoc patrona wierzymy ze wszystko się powiedzie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.klubostoja. com, co da kolegom możliwość śledzenia naszych poczynań.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór – Zbigniew Barański

 
E-mail: fishingandhuntingclub.blogspot.com
Kontakt: 847.420.2419 lub 773.505.2215
Strona internetowa: www.polishfhclub.org

Polish Fishing & Hunting Club powstał w roku 1982. Jednym ze współzałożycieli była Pani Lila Lach. Od początku był to klub myśliwsko-wędkarski. W 1997 do klubu wstąpił Pan Bogdan Olejniczak, który znacznie wzmocnił i ożywił sekcję wędkarską. Przez lata działalności klubu setki osób miało możliwość wyjazdu myśliwskiego bądź wędkarskiego do Ohio, Kentucky, Winsconsin, Minnesoty, Michigan, Indiany i wielu innych stanów. Po wzmocnieniu sekcji wędkarskiej, naszym celem stało się propagowanie wędkarstwa wśród dzieci. Przez ostatnie 11 lat co roku organizujemy Dziecięce Zawody Wędkarskie, które zwykle mają miejsce w pierwszym tygodniu czerwca. Przez te lata w zawodach uczestniczyło ponad 1000 dzieci. Jesteśmy klubem, który jest otwarty dla nowych członków.